Recent nieuws

Schenking onder de kaasroute

Zoals jullie alvast reeds vernomen hebben in de pers zal de zogenaamde ‘schenking onder de kaasroute’ in principe niet meer mogelijk zijn vanaf 1 december 2020.
Welke schenkingen worden hier nu precies geviseerd?

Via de ‘kaasroute’ is het mogelijk voor een Belgische schenker om zijn roerende goederen te schenken via Nederlandse notaris. Deze schenkingsakte is niet verplicht registreerbaar in België. Dus zolang de Nederlandse notariële akte niet in België wordt geregistreerd, zijn er in België geen schenkingsrechten verschuldigd. Er zijn evenmin Nederlandse schenkingsrechten verschuldigd.
Voorwaarde is wel dat de Belgische schenker nog drie jaar (binnenkort vier jaar) in leven blijft na de schenking. Is dit niet het geval, dan valt de schenking voor Nederlandse notaris in de successie en zijn er erfbelastingen verschuldigd. 

Naast deze schenking via de kaasroute kan je ook schenken via handgift of bankgift. Als de schenker nog drie jaar leeft (binnenkort misschien vier jaar), is evenmin erfbelasting verschuldigd.

Als je als schenker het risico van de driejarige termijn niet wil lopen, dan kan je nog steeds schenken voor de Belgische notaris. Die akte wordt geregistreerd tegen 3% of 7% schenkbelasting. Bij overlijden, zelfs onmiddellijk na de schenking, is geen erfbelasting verschuldigd.
Bovendien kan je aandelen van een bedrijf schenken aan 0% voor Belgische notaris, op voorwaarde dat er aan een aantal wettelijke vereisten is voldaan, zowel op het ogenblik van de schenking als drie jaar na de schenking. Er is dan evenmin erfbelasting verschuldigd. 

Krachtens het nieuwe wetsvoorstel zal vanaf 1 december 2020 de Nederlandse notaris verplicht worden zijn Nederlandse akte in België te registreren. Bijgevolg zullen er op de Nederlandse schenkingsakte met betrekking tot de roerende goederen in principe Belgische schenkbelastingen verschuldigd zijn.
Deze wetswijziging zal voornamelijk van toepassing zijn op de schenking van aandelen en beleggingsportefeuilles.
Handgiften en/of bankgiften van liquiditeiten zullen evenwel nog steeds mogelijk zijn via de gekende procedure van de handgift/bankgift, mits rekening te houden met de zogenaamde driejarige wachtperiode (binnenkort misschien vier jaar). 

Deze wetswijziging biedt u misschien de mogelijkheid om uw planning van naderbij te bekijken. Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierover verder inlichtingen wenst.

Copyright © 2021 Partners in Accountancy

Design & Development By Florian Decoutere